Artists

Tessa Verder

Tessa Verder (1967, Vleuten NL) maakt fotowerken waarin fotografie verbonden wordt met de klassieke schilderkunst. In al haar werken speelt de kunsthistorische traditie een grote rol. Ze past met moderne technieken historische beelden in haar werk in, waardoor haar werk een appel doet op het collectieve geheugen. Tegelijkertijd krijgen ze een andere, vernieuwende betekenis en lading. Inmiddels zijn werken van Tessa Verder opgenomen in diverse museum collecties. Haar werk zit in de collectie van onder andere het Frans Hals Museum, Hans Melchers collection / voorheen Scheringa Museum (NL) en heeft het een vaste plek in het Felix Nussbaum Haus.

In haar serie ‘The day the world whispered’ combineert Tessa Verder verschillende natuurelementen met onderdelen uit klassieke schilderijen. Daarmee werkt het herkenbare, haast verstilde, werk vervreemdend, waardoor het ruimte schept voor een nieuwe, persoonlijke interpretatie.

De basis van elk kunstwerk is een analoge foto. In alle delen van de wereld zoekt Tessa Verder naar de juiste landschappen en luchten. Met een grootbeeldcamera legt ze een stil en zeer bewust gecomponeerd beeld vast. Deze foto’s verbeelden de verbondenheid, grootsheid en oerkracht van de natuur. De foto’s – of delen uit verschillende foto’s – zijn karakteristiek voor haar werk. Deze beelden bewerkt ze in de traditie van de romantische schilderkunst. Toevoegen en weglaten zijn daarbij belangrijke gereedschappen. Tessa Verder smeedt verschillende fragmenten en technieken aaneen tot een nieuw kunstwerk, waarin altijd iets wringt of ongerijmd is. Wat dat is, staat nooit expliciet afgebeeld. Dit onderzoekende aspect appelleert aan de hedendaagse zoektocht naar de eigen identiteit en verbondenheid. Het unieke is dat de kunstwerken van Tessa Verder aansluiten bij de moderne tijdsgeest, waarin individuele zingeving steeds centraler komt te staan.

Deze zoektocht verweeft haar leven en werk onlosmakelijk met elkaar en leidt onontkoombaar naar de Duitse kunstenaarsmetropool Berlijn, waar ze sinds 2006 woont en werkt. Haar werk is gerelateerd aan de sfeer die de Duitse romantische schilder Caspar David Friedrich met zijn werk oproept. Zijn sublieme landschappen met vooral onheilspellende of karakteristieke natuurelementen, stellen het gevoel en beleving centraal. Tessa Verder komt daarbij in haar werk steeds dichter bij de kern van haar kunstenaarschap, dat door Friedrich als volgt werd verwoord: “Een schilder moet niet alleen schilderen wat hij voor zich ziet, maar ook wat binnen in hem leeft.”

Artworks

Breeze of Light 1

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print on Aluminium

Breeze of Light 4

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print on Dibond

Breeze of Light 7

Size: 85 x 130 cm
C-print 

Ocean of Islands 2

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print

Ocean of Islands 5

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print

Breeze of Light 11

Size: 85 x 128 cm
inkjet

Breeze of Light 2

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print on Dibond

Breeze of Light 5

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print 

Breeze of Light 8

Size: 85 x 130 cm
C-print

Ocean of Islands 3

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print

Breeze of Light 9

Size: 85 x 128 cm
inkjet

Breeze of Light 3

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print on Dibond

Breeze of Light 6

Size: 85 x 130 cm
C-print

Ocean of Islands 1

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print

Ocean of Islands 4

Size: 93 x 130 cm / 125 x 177 cm
C-print

Breeze of Light 10

Size: 85 x 128 cm
inkjet