Artists

Lara de Moor

*1969, woont en werkt in Rotterdam

In de schilderijen van Lara de Moor krijgen verlaten interieurs een getuigenis gevende waarde. Die plekken zijn bestaande locaties waar De Moor aanwezige voorwerpen combineert met elementen van buitenaf. Objecten of kleurvlakken gaan zo deel uitmaken van de locatie waardoor ingreep en plek een verbinding met elkaar aangaan. Het levert stillevens op die soms grenzen aan installaties maar zich ook kunnen beperken tot een enkel commentaar. Deze set-ups dienen als basis voor het uiteindelijke werk. Haar schilderijen tonen vaak geladen situaties waarin leegte en afwezigheid voelbaar zijn. Er gebeurt weinig, toch zijn er voorwerpen, markeringen en sporen die een streven of verborgen doel lijken uit te drukken, wat een spanningsveld, melancholie of onbehaaglijkheid zichtbaar maakt.

Hoe kan het dat een ruimte emoties en gedachtes kan beïnvloeden en hoe beïnvloeden deze op hun beurt een ruimte? Waar bevinden zich eigenlijk de grenzen van ons wezen? Dit zijn de vragen die aan de basis liggen van Lara de Moor’s meest recente werk. Hiervoor verdiepte zij zich in de verbinding die er lijkt te bestaan tussen object en ruimte. Een voorwerp in de ene locatie kan volledig anders lijken dan hetzelfde voorwerp in een andere. Er lijkt een continue resonantie te bestaan tussen de dingen en hun omgeving, als een wederzijdse beïnvloeding. Soms is het of een plek gebeurtenissen heeft geabsorbeerd en daarmee ook de tijd in zich heeft opgenomen. Het lokt de gedachte uit dat we veel meer gedefinieerd worden door wat zich buiten onze bestaansgrenzen afspeelt dan we aannemen.

Ook geometrie als rudiment en vertaling van het menselijke begrip van de wereld is een terugkerend element  in De Moor’s laatste schilderijen. Wat kenmerkend is voor het werk van Lara de Moor is haar streven om de aard van de werkelijkheid te willen onderzoeken, wetende dat het zich nooit zal prijsgeven. Elke poging om deze weer te geven staat gelijk aan het vast willen pakken van de vlam van een kaars. De Moor: “Dingen komen niet overeen met ons idee ervan, ik zal het moeten doen met mijn beleving. Beleving is de verinnerlijking van de werkelijkheid. Vervolgens krijgt het fictieve er vat op en krijg je een vermenging van de twee. Toch blijft er het verlangen naar authenticiteit. Je wilt zo dicht mogelijk bij de aard van de dingen komen, je wilt niet alleen je eigen stem horen. Daarom is het juist zo mooi om precies uit te komen op dat minimale verschil tussen fictie en werkelijkheid. Omdat daar het ware gesprek voelbaar wordt.”

Lara de Moor studeerde in 1993 af aan de Gerrit Rietveld Academie. Hierna was zij twee jaar artist in residence aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. De Moor is lang  gerepresenteerd door Galerie Maria Chailloux en later door Metis, beiden in Amsterdam. Zo exposeerde ze in binnen- en buitenland (o.a. in museum Singer Laren, Stedelijk Museum Schiedam en Palazzo Ducale in Italië). Haar werk is opgenomen in diverse particuliere en openbare kunstcollecties, zoals  Museum MORE in Gorsel en verder in een groot aantal bedrijfscollecties zoals; Akzo Nobel Art Foundation, Oce-van der Grinten, Honeywell, KPMG, LUMC en Menzis Art Collection.

Artworks

False Wall

Size: 126 x 164 cm
Oil on canvas 2021

Tangram

Size: 185 x 125 cm
Oil on canvas 2019

Code

Size: 80 x 57 cm
Oil on canvas 2023

Chroma III

Size: 56 x 39 cm
Oil on canvas 2023

Parallels

Size: 169 x 228 cm
Oil on canvas

White Line, Broken Line

Size: 164 x 119 cm
Oil on canvas 2020

Anteroom II

Size: 180 x 124 cm
Oil on canvas 2023

Osmosis

Size: 164 x 119 cm
Oil on canvas 2020

Mirror

Size: 144 x 155 cm
Oil on canvas 2023

Sidetable

Size: 150 x 115 cm
Oil on canvas 2022