Artists

Daniel Bodner

*1963, woont en werkt in Amsterdam / USA

In de schilderijen van Daniel Bodner komt de stad New York tot leven: wandelende mensen op een zomerse dag in een New Yorkse Avenue, gevangen door het felle ochtendlicht. Of voorbijgangers die met opgestoken paraplu tussen wolkenkrabbers door naar hun werk snellen: de stoepen nat van de regen. Bodner is een meester in het weergeven van deze ‘cityscenes’, die zijn gebaseerd op door hemzelf gemaakte foto’s. Daarbij is het hem niet zozeer om de precieze weergave van de werkelijkheid te doen en evenmin om het fabriceren van atmosferische straatbeelden. In zijn doeken gaat het hem vooral om een realistische weergave van ruimte en licht; de menselijke figuur in zijn werk is slechts een instrument om dat doel te bereiken. Niet voor niets roepen zijn stedelijke landschappen een sterk gevoel van eenzaamheid en vervreemding op, gevoelens die passen bij een metropool als New York.

Een overvloed aan licht

Dan Bodner wijdde vanaf zijn academietijd een studie aan een nieuwe manier om de ruimte en de menselijke figuur in die ruimte te schilderen. Beide fenomenen staan immers in een bepaalde relatie tot elkaar. Bodner zocht daarbij naar een tussenvorm waarin de traditionele wijze van het schilderen van een ruimte is terug te vinden, en waarin tegelijkertijd de architecturale strakke lijnen van het modernisme tot uiting komen. Zo kwam hij tot zijn hedendaagse cityscenes, die op een actueel medium als fotografie zijn gebaseerd. Want voordat hij de betreffende stadsscène in olieverf op het doek zet, maakt hij eerste een collage van verschillende foto’s die in een latere fase met behulp van een tekenschets verder worden uitgewerkt. Bodners weergave is echter minder hedendaags dan je op het eerste gezicht geneigd bent te denken. Weliswaar is te zien dat zijn werk sterk appelleert aan fotografie, maar zijn schilderkunstige weergave beantwoordt eerder aan klassieke schilderkunstige opvattingen over licht, schaduw en ruimte dan aan de actuele schilderkunst, die momenteel opgang doet en waarin het onderwerp sterk bepalend is.

Daniel Bodner volgde inde jaren tachtig een opleiding aan de University of Wisconsin in Madison, waarna hij naar New York vertrok voor een vervolgopleiding aan The Art Students League in die stad. In 1990 vestigde Bodner zich voor langere duur in de stad Amsterdam, waar hij vijftien jaar is blijven wonen en werken. Als stad bleek Amsterdam een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk: het specifieke stadsleven daar en het prachtige noordelijke licht boden hem de kans een nieuwe realiteit op doek vast te leggen. In die periode had hij diverse exposities in ons land, terwijl hij ook regelmatig in de VS exposeerde. In 2005 keerde Bodner terug naar New York, waar hij sindsdien de helft van het jaar woont en werkt. De andere helft van het jaar verblijft hij in Nederland. Vanaf 2005 werd de stad New York het belangrijkste onderwerp voor zijn schilderijen. In zijn befaamde New Yorkse cityscenes, ligt het accent met name op de werking van licht in relatie tot de ruimte.

MEDIA

Artworks

Brouwersgracht

Size: 120 x 150 cm
Acrylic on linen

Lafayette Street

Size: 60 x 60 cm
Acrylic on linen

Brouwersgracht (study)

Size: 60 x 48 cm
Acrylic on linen

Mercer Street

Size: 60 x 50 cm
Oil and acrylic on linen

Elisabeth Wolffstraat

Size: 150 x 120 cm
Acrylic on linen