Artists

Henny van der Meer

*1951, woont en werkt in Culemburg

De beelden van Henny van der Meer komen op een bijzondere manier tot stand. Ze bouwt ze op uit kleine stukjes of reepjes staal die ze stuk voor stuk uit een dunne plaat knipt en weer aan elkaar last. Daar waar de dunne staalplaatjes dicht op elkaar staan, ontstaat een (bijna) massieve stalen vorm. Zo ontwerpt zij stalen boomstammen, waarop door het lassen een prachtige verweerde huid is achtergelaten. Het verfijnde takkenpatroon wordt later op de stam gelast. Het geheel overziende zou je denken dat haar beelden afgietsels uit de natuur zijn. Niet helemaal ten onrechte, want de natuur en haar nimmer aflatende groeikracht bieden Henny een blijvende fascinatie

Al in haar vroege jeugd struinde Henny van der Meer door polders en tuinderijen. Daar ontdekte ze landschappen die planmatig in stand gehouden werden; omgevingen die bewust worden gecreëerd. En ze zag dat bij het kweken van groente en fruit de hoogste productie wordt opgeleverd wanneer er wordt ingegrepen in het groeiproces. Kortom, er moet gesnoeid, geknipt en gediefd worden voor een goede oogst. Later ontdekte ze dat ook in tuinen en openbaar groen veel tijd besteed wordt aan het in toom houden van de vegetatie. Maar hoe harder de mens snoeit, des te harder de natuur groeit. Bij het maken van haar sculpturen neemt Van der Meer dit dualisme als uitgangspunt. Haar werk gaat over beteugeling van groeiprocessen door de mens, maar ook over dat wat zich uiteindelijk niet beteugelen laat: de natuur. Zij knipt, snoeit en duwt het staal in vormen, maar laat het werk ook de vrijheid om te groeien. Het is een voortdurend aftasten van grenzen en het verleggen ervan. Onder haar handen groeit stap voor stap uit kleine stukjes staal een licht, bijna zwevend beeld.

In ‘83 beëindigde Henny van der Meer haar opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Werk van haar was daarna regelmatig te zien op diverse plaatsen in Nederland. Ook nam zij deel aan groepstentoonstellingen in o.a. het Catharijne Convent (’97), het Gorcums Museum De taal van staal (’98), en de expositie Kunstfrühling BBK in Bremen (’05). In 2014 exposeerde zij haar werk in Kreta en Athene. In 2015 was zij een van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling Kunst uit Huis: Collectie Wilploo in het Stedelijk Museum Schiedam. Dit jaar nam zij deel aan de expositie Beeldreflecties van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers in Pulchri Studio Den Haag.

Artworks

Untitled

Size: 160 x 190 x 20 cm
Forged steel 2018

Untitled

Size: 100 x 70 x 10 cm
Steel 2022

Untitled

Size: 170 x 90 x 20 cm
Forged steel 2023

Untitled

Size: 63 x 130 x 15 cm
Welded steel

Untitled

Size: 52 x 45 x 10 cm
Steel

Untitled

Size: 90 x 110 x 12 cm
Forged steel 2023

Untitled

Size: 130 x 130 x 10 cm
Staal / steel

Untitled

Size: 20 x 77 x 28 cm
Steel