Exhibitions

Lara de Moor | Counterglow

21.10.23 - 16.12.23

21 oktober – 16 december 2023

Counterglow – a faint spot of light in the night sky that appears directly opposite the position of the sun; a reflection of sunlight by micrometeoric material in space.

Lara de Moor toont met haar nieuwste reeks schilderijen geassembleerde, geladen interieurs. Hiermee verdiept zij de vormtaal die ze in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Zelf noemt ze deze binnenruimtes ‘Containers’ die ieder een specifieke atmosfeer bevatten als een tastbaar geworden binnenwereld. Gebeurtenissen die in een ruimte hebben plaatsgevonden laten sporen achter en deze conserveren zo episodes in een leven. Zo zou je kunnen zeggen dat op deze wijze een vertrek de tijd kan absorberen en doen stollen. Met andere woorden: er lijkt geen duidelijke grens meer tussen het externe en het interne, kenmerken van de dingen om je heen lijken dezelfde als de kenmerken in jezelf.
De Moor’s werk meandert binnen de gedachte dat we veel meer gedefinieerd worden door alles wat zich buiten onze grenzen afspeelt dan we aannemen. We vibreren als in een continue resonantie met de dingen en levensvormen in onze nabijheid, in een voortdurende flux en reflux van beïnvloeding. De betrekkelijkheid van de autonomie van bestaansvormen tekent zich af.

In Counterglow zien we interieurs en stillevens waar projecties overheen zijn gelegd en waar de kleuren van de voorwerpen zich verplaatst hebben op de muren. Verder is er een reeks kleinere interieurs te zien die portretten belichamen. ‘Het interieur als portret’ is een gegeven wat het werk van Lara de Moor ook in zijn algemeenheid typeert.

Counterglow als tentoonstelling, maar ook als definitie, raakt aan wat schilderen in essentie is. Het maken van een schilderij is het plaatsen en fixeren van een steeds veranderend beeld buiten jezelf. Het creëert hiermee een ruimte waar je anderen kunt ontmoeten. Het is een plek waar overlapping en herkenning te vinden is. Het neemt isolatie weg, op een manier die met woorden niet mogelijk is. Het gaat niet alleen om zenden en ontvangen, het is een proces waar kijker en maker ieder een onmisbaar deel van uitmaken.

Artworks