Exhibitions

Current ExhibitionV

Upcoming ExhibitionsV

Previous ExhibitionsV

STEFAN PETERS

24 October 2020 - 19 December 2020

Are we there yet?

Galerie Roger Katwijk toont vanaf 24 oktober voor het eerst een solo tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Stefan Peters.

In zijn eerste solo tentoonstelling zal Stefan Peters werk uit een aantal nieuwe reeksen laten zien, waaronder de 'Sliced series' en de 'Vistas'.

Bij deze series speelt de ruimtelijkheid een belangrijke rol. Het gaat zowel om de ruimtelijkheid die gesuggereerd wordt in het geschilderde beeld, door de verftoets en het kleurgebruik van het atmosferisch perspectief, als om de fysieke ruimtelijkheid waar het schilderij letterlijk de ruimte gaat innemen en sculpturaal wordt.

Een contemporaine landschapsschilder? Stefan Peters is zoveel meer dan dat. Al enkele jaren onderwerpt de kunstenaar het medium ‘schilderkunst’ aan een grondig visueel en inhoudelijk onderzoek. Wat is de relevantie van dit traditionele medium in de 21e eeuw? Welke mogelijkheden liggen er nog in het verschiet voor het landschapsgenre? Peters analyseert het medium als een expert en zoekt de grenzen op van de randvoorwaarden van de schilderkunst.

Het experimentele onderzoek in de discipline schilderkunst is altijd aanwezig in zijn werk. Reeds verschillende jaren is de verfstreek hierbij een belangrijk element. In zijn recente schilderijen wordt de verfstreek nog autonomer. De suggestive kracht en de dynamiek van deze schriftuur krijgen er een eigen vorm en betekenis.         Zo toont Peters in zijn nieuwe ‘Vistas’ beelden met een sterk landschappelijk karakter, die geheel zijn opgebouwd uit verfstreken. Met deze verfstreken modeleert hij als het ware het landschap uit kleurverlopen. Landschappen met rotsen, bossen, velden en akkers, wegen en paden lijken voor onze ogen te verschijnen maar eigenlijk zien we enkel verfstreken van de virtuose hand van de kunstenaar. Het is merkwaardig hoe deze vergezichten vanop afstand bijna fotografisch lijken. Daarnaast tonen zijn werken een kleurenstudie, als ware er kleur banen die over het landschap trekken. Dit geeft een prachtig verloop aan, als een Zen – moment, waarbij bezinning en reflexie je als ware naar de bergtop voeren.

Stefan Peters ( 1978, Hasselt, Belgie )

Stefan Peters ronde in 2016  zijn residentieperiode bij de Jan van Eyck Academie in Maastricht af. In 2019 was Peters artist in residence in het Van Gogh Huis in Zundert. Inmiddels heeft Stefan Peters diverse tentoonstellingen op zijn naam staan waaronder bij C-mine in Genk (BE), Museum Van Gogh Huis in Zundert en bij Tour & Taxis in Brussel (BE). Verder was zijn werk veel te zien in groepspresentaties waaronder Schunck in Heerlen, de Domeinen in Sittard, de Cacaofabriek in Helmond en diverse kunstbeurzen. Galerie Roger Katwijk bracht met veel succes Stefan Peters op Art Rotterdam 2020 en op VOLTA Basel 2019.

Werk van Stefan Peters bevindt zich in veel particuliere verzamelingen als in belangrijke bedrijfscollecties en museale verzamelingen zoals die in Nederland; DSM,   Van Gogh Huis, ING Bank, DELA, AMC Kunstcollectie, VU MC Kunstcollectie, Kunstcollectie Rijksoverheid in Den Haag.