Exhibitions

FORCE OF NATURE

20 October 2018 - 10 November 2018

Henny van der Meer & Jae Ko

De papieren wandobjecten van Jae Ko vormen samen met de stalen beelden van Henny van der Meer een contrastrijk en zinderend geheel. Hier exposeren twee kunstenaars die vooral aandacht aan de materialiteit en structuur van hun objecten geven. Zo vouwt Jae Ko met eindeloos geduld het ruwe papier om tot elegante objecten die opvallen door hun geometrische vorm en felle kleuren. In Ko’s werk gaat het om de structuur van het papier en om de werking van het licht dat kleur en schaduw in het papier versterken. Henny van der Meer buigt, knipt, snijdt en last het materiaal staal dagenlang totdat vederlichte, bijna transparante sculpturen ontstaan. Ze vormen een fantasievolle verbeelding van de groeiprocessen in de natuur.  

Jae Ko (Pyongtaek- Korea, 1961)
Jae Ko maakt verrassende driedimensionale objecten uit rollen papier, waaronder papier voor rekenmachines, crêpepapier en andere soorten opgerold papier. Door met textuur, dikte, breedte en kleur te experimenteren onderzoekt zij de sculpturale mogelijkheden van het materiaal. Haar kleurgebruik betreft vooral primaire kleuren en zwarttinten, maar ook rode en gele tinten komen voor. Daarnaast gebruikt ze allerlei soorten inkten, zeewater, zand en vuil waar ze het papier in drenkt en daarna blootstelt aan de zon. Zo kan zij de uitzetting van het papier sturen en er uiterst elegante vormen van maken. Ko blijkt een sterke voorkeur voor voluten, spiralen en andere symmetrische vormen te hebben. Allemaal vormen die naar het midden neigen. Merkwaardig genoeg vinden haar felgekleurde objecten hun oorsprong in topografische en geologische vormen. Daarnaast zijn ze het resultaat van Ko’s voortdurende onderzoek naar het verband tussen architectuur en landschap.

Jae Ko kreeg haar opleiding aan de Tokyo Art School en de Wako University in Tokio. In ’98 verhuisde zij naar de VS waar ze haar Master of Fine Arts diploma behaalde. Inmiddels exposeert Ko haar werk op toonaangevende plaatsen in Japan, China en de VS. Zo bracht zij drie jaar terug in The Phillips Collection te Washington DC de installatie Force of Nature: een opeenstapeling van honderden in elkaar gezakte rollen papier tegen de muur van het museum. Zij liet zich daarvoor inspireren door de smeltende ijskap van Antarctica. Het project Force of Nature kreeg een vervolg tijdens de tentoonstelling Flow in het Contemporary Arts Museum Houston (2016) en een opeenvolgende expositie in het Powerlong Museum in Shanghai (2018).

Henny van der Meer (Honselersdijk,1951)
Al in haar vroege jeugd struinde Henny van der Meer door polders en tuinderijen. Daar ontdekte ze landschappen die planmatig in stand gehouden werden; omgevingen die bewust worden gecreëerd. En ze zag dat bij het kweken van groente en fruit de hoogste productie wordt opgeleverd wanneer er wordt ingegrepen in het groeiproces. Kortom, er moet gesnoeid, geknipt en gediefd worden voor een goede oogst. Later ontdekte ze dat ook in tuinen en openbaar groen veel tijd besteed wordt aan het in toom houden van de vegetatie. Maar hoe harder de mens snoeit, des te harder de natuur groeit. Bij het maken van haar sculpturen neemt Van der Meer dit dualisme als uitgangspunt. Haar werk gaat over beteugeling van groeiprocessen door de mens, maar ook over dat wat zich uiteindelijk niet beteugelen laat: de natuur. Zij knipt, snoeit en duwt het staal in vormen, maar laat het werk ook de vrijheid om te groeien. Het is een voortdurend aftasten van grenzen en het verleggen ervan. Onder haar handen groeit stap voor stap uit kleine stukjes staal een licht, bijna zwevend beeld.

In ‘83 beëindigde Van der Meer haar opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Werk van haar was daarna regelmatig te zien op diverse plaatsen in Nederland. Ook nam zij deel aan groepstentoonstellingen in o.a. het Catharijne Convent (’97), het Gorcums Museum De taal van staal (’98), en de expositie Kunstfrühling BBK in Bremen (’05). In 2014 exposeerde zij haar werk in Kreta en Athene. In 2015 was zij een van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling Kunst uit Huis: Collectie Wilploo in het Stedelijk Museum Schiedam. Dit jaar nam zij deel aan de expositie Beeldreflecties van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers in Pulchri Studio Den Haag.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The paper wall objects of Jae Ko and steel sculptures of Henny van der Meer come together to delightfully rich contrast and effect. These two artists keep the nature and structure of the materials they use central in their works. With infinite patience, Jae Ko folds paper, transforming it from its raw state to elegantly geometric forms striking in their vivid hues.   Light and shadow as well jeweled tones enhance the intrinsic structure of paper in Ko’s pieces. Henny van der Meer bends, clips, slices, and welds steel, her material of choice, for days, building seemingly featherweight and ethereal sculptures that are a fantastical representation of natural growth processes.

Jae Ko (Pyongtaek, Korea, 1961)
Jae Ko makes startling three dimensional objects from immense amounts of paper, such as from rolls of calculator or crepe paper. Experimenting with texture, thickness, breadth and colour, she pushes the sculptural boundaries of the material. She tends to favour primary colours and darker tints, with recurring reappearances of yellows and reds. Beyond the dyes, she uses many types of ink, seawater, sand, and debris before baring her works to the effects of the sun. In these ways, she intensively manages the metamorphosis of paper to final, profoundly elegant forms. Ko has an affinity for coils, spirals, and other symmetrical forms that repeat and return to central points. These forms have their origin in topography and geology, but Ko also finds continual inspiration in the arresting juncture between human-designed architecture and the natural landscape.

Jae Ko trained at the Tokyo School of Art and Wakio University, also in Tokyo. In 1998 she moved to the United States, where she completed her Master of Fine Arts diploma. Since then, Ko has exhibited in some of the most significant art spaces in Japan, China, and the US. As an example, she was featured in the Force of Nature installation at the Phillips Collection in Washington, DC, some three years ago. Her piece involved an accumulation of hundreds of rolls of paper that slumped and settled against the wall of the museum. The starting point was the melting of the Antarctic ice cap.   The Force of Nature project was to be found in the Flow exhibit in Houston’s Contemporary Art Museum in 2016, and this year at the Powerlong Museum in Shanghai.

Henny van der Meer (Honselersdijk,1951)
From an early age, Henny van der Meer could be found exploring the polders and other natural territories. This youthful immersion in these landscapes marked her, forming her artistic consciousness of nature and its requirements. She observed the direct link between the largest harvests of orchards and farms and programs of meticulous pruning and shaping that respected individual plants’ characteristics. She found this theme of constantly managing and tending to growth again later in gardens and public green spaces. She was struck by the dualism: the more heavily pruned the plant, the greater its growth. This dualism surfaces in her steel sculpture, as her work addresses the human attempt to harness nature, which ultimately resists such restraint. She slices, whittles, and pushes the steel into forms, while allowing the work to take its own directions and freedoms. The process becomes an ongoing setting and testing of boundaries, as under her deft hand bits of steel burgeon and propagate, becoming a light, all but floating, interconnected sculpture.

Van der Meer completed her studies at the Utrecht Hogeschool voor de Kunsten in 1983. From then onward her works have been regularly shown across the Netherlands.  She has taken part in numerous group exhibitions, including, among others, the Catharijne Convent in 1997, the Gorcums Museum’s The Language of Steel  in 1998, and the Kunstfrühling BBK exposition in Bremen in 2005. In 2014, her work was shown in Crete and Athens; in 2015, she was one of the artists selected for the Kunst uit Huis: Collectie Wilploo in the Stedelijk Museum of Schiedam, and this year, she joined the Beeldreflecties exhibition of the Nederlandse Kring van Beeldhouwers in Pulchri Studio of The Hague.

Artworks

Henny van der Meer
Henny van der Meer
Jae Ko