Exhibitions

MATTHIAS MEYER

24 March 2018 - 05 May 2018

New Paintings

Voor het eerst in jaren laat de Duitse kunstenaar Matthias Meyer ( Göttingen, 1969) zijn werk weer in Nederland zien. Met zijn nat-in-nat geschilderde doeken wil hij de processen in de natuur zo getrouw mogelijk weergeven. Dat kan gaan om verwelkte paradijsbloemen, diepe waterpoelen, of een stel dicht bij elkaar liggende boomstammen die aan rotting onderhevig zijn. Voor Meyer is de natuur het meest interessante onderwerp om als beeld voor een schilderij te gebruiken. Onze blik in de natuur is echt; je treft er een harmonische werkelijkheid in aan. Bij de weergave daarvan wisselt Meyer tussen constructie en deconstructie.

Meyer zet zijn schilderijen met olieverf op, maar altijd nat-in-nat. Dat stelt hem in staat gelaagd te werken en transparantie in zijn doeken te verwezenlijken. Als de voorstelling eenmaal op het doek staat, gaat hij er nog een keer met een penseel gedrenkt in oplosmiddel overheen. Zo ontstaan strepen en waterdruppels in de voorstelling. Ook kan hij op die manier delen van het schilderij verwijderen of samenvoegen, en soms zelfs komt het witte linnen boven. Meyer werkt vaak in series, die weliswaar door de tijd heen zijn begrensd. Zijn inspiratiebronnen vormen zijn eigen foto’s, beeldmateriaal van internet en de natuur. Vooral bloemen, klassieke waterlandschappen en architecturale constructies interesseren hem; grootstedelijke architectuur heeft hij steeds meer losgelaten als inspiratiebron. Wel heeft hij zich voor zijn meest recente serie werken naast de natuur ook laten inspireren door glas-in-loodramen, wat een fraai gekleurd grid kan opleveren zoals te zien is in het werk Bedford Avenue 2017. Voor dit schilderij maakte hij gebruik van eigen foto’s van gekleurde glas-in-loodramen. Eerst schilderde hij de interieurs van gebouwen en daaroverheen een raster van glas in lood. Daarna poetste hij met zijn penseel gedrenkt in oplosmiddel delen van de voorstelling weg, waardoor plantachtige vormen als verwijzing naar de natuur tevoorschijn kwamen.

Matthias Meyer doorliep de Kunstakademie Düsseldorf, waar hij les kreeg van Gerhard Richter. Myer kreeg in ‘94 onderricht aan London’s Chelsea College en ontving in datzelfde jaar het Max Ernst Stipendum van de stad Brühl. In ’95 was hij de Duitse laureaat voor de European Art Competition in Londen. In 2015 werd Meyer een stipendium toegekend door de Konrad-Adenauer Stiftung in Berlijn. Meyer exposeerde zijn werk veelvuldig tijdens internationale tentoonstellingen in het buitenland. Zo werd zijn werk diverse malen getoond in Galerie Danese/Corey, New York en ook in Kyoto en Osaka, Japan. Vorig jaar had hij een solotentoonstelling met de catalogus Gläsener Tag in Kunstmuseum Mühlheim an der Ruhr. Begin dit jaar was zijn werk te zien tijdens de tentoonstelling Tiefe Wasser in het Rosenhang Museum te Weiburg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The work of German artist Matthias Meyer ( Göttingen, 1969will be seen in the Netherlands, for the first time in years. With his wet on wet painted canvases, he begins by faithfully translating the biological processes found in nature, from wilted bird of paradise blossoms, to deep pools of water, to a rotting pair of tree trunks. For Meyer, nature is the most interesting possible subject; our perception of nature is true, and from this we derive a harmonious sense of reality. In the process of recording his perceptions, Meyer shifts between construction and deconstruction.

 

Meyer works in oils, always wet on wet, which entails layering and an aim toward creating a certain sense of transparency. Once the foundational idea is on the canvas, he reworks the surface with a paintbrush dipped in solvent, creating a effect of drops of water in the presentation. With this same technique. he eliminates or blends aspects of the painting, Sometimes the white linen itself is laid bare. Meyer often works in series, which are themselves bound by time. The sources of his inspiration are his own photos, as well as images found online and directly within nature itself. He is most captivated by flowers, classic water scenes and elements of architecture. As time has gone by, the influence of architecture as an inspiration has somewhat receded, although, for his most recent series, he was inspired by stained glass windows, which resulted in a charming coloured grid effect, as seen in Bedford Avenue 2017. He used his own photos of stained glass windows for this particular painting. Meyer began by painting an interior, which he then overlaid with a latticework representation of the window, followed by a careful removal of elements, which allowed organic forms to emerge.

 

Matthias Meyer attended the Kunstakademie Düsseldorf, where he studied under Gerhard Richter. Meyer trained at London’s Chelsea College in 1994, receiving  receiving that same year the Max Ernst Stipend from the city of Brühl. He was the German  laureate at the 1995 European Art Competition in London. In 2015 Meyer was awarded a stipend from the Konrad-Adenauer Stiftung in Berlin. Meyer has exposed his work multiple times in international exhibitions abroad. His work has been shown several times in New York gallery Danese/Corey, as well as in Kyoto and Osaka, Japan. Last year he has a solo show with the catalog Gläsener Tag in Kunstmuseum Mühlheim an der Ruhr. Beginning this year, his work was to be seen in the Tiefe Wasser show at the Rosenhang Museum in Weiburg.

 

 

 

Artworks

Birds of Paradise, 2018
Eibsee, 2018